ขอต้อนรับ, บุคคลทั่วไป


LINE โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานฯเว็บไซต์ฐานข้อมูลพลังงานชุมชน

ประกาศ: ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการอัพโหลดไฟล์นำเสนอ (powerpoint) แผนปฏิบัติการพลังงานระดับจังหวัดของ 38 จังหวัด ที่นำเสนอเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา เรียบร้อยแล้ว
ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้โดย***คลิ๊กที่นี่***

ประกาศ: ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการอัพโหลดผลการฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการพลังงานระดับจังหวัด
ที่ผ่านมา เรียบร้อยแล้ว
โดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เมนู ***โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานฯ***

ประกาศ: ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการอัพโหลดรายงานสถานการณ์ พลังงานแต่ละกลุ่มจังหวัดเพื่อให้ท่านได้ตรวจสอบข้อมูลในรายงานให้ถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว หากรายงานมีข้อมูลที่ผิดหรือต้องแก้ไข รบกวนท่านแจ้งและแก้ไข ส่งกลับมายังอีเมล panupong@eng.cmu.ac.th เท่านั้น ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557
โดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เมนู ***โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานฯ***

ประกาศ: สำหรับท่านใดที่ใช้ Internet Explorer Browser ของ Windows เพื่อเปิดรับชมเว็บไซต์อาจมีปัญหาในการรับชม ขอให้ท่านโปรดใช้ Browser Firefox หรือ Google Chrome

กำหนดส่งข้อมูลปฐมภูมิ: สำนักงานพลังงานจังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลปฐมภูมิ (โครงการด้านพลังงาน และสถิติอุบัติเหตุ คุณภาพและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพลังงาน) รบกวนท่านส่งข้อมูลของท่าน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และเพื่อป้องกันการผิดพลาดกรุณาส่งมาที่อีเมล panupong@eng.cmu.ac.th เท่านั้น
โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งข้อมูลที่เมนู ***โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานฯ***

ปฏิทินโครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ